Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar

Dječji vrtić Buba Mara

Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar
Idi na sadržaj

Samoizolacija

Covid-19
Hrvatski zavod za javno zdravstvo – pismo roditeljima
Poštovani roditelji,
ukoliko je Vaše dijete bilo izloženo infekciji korona virusom tijekom  boravka u vrtiću te je djetetu iz tog razloga određena  karantena/samoizolacija, važno je znati sljedeće:
Mjera karantene/samoizolacije izriče se samo onoj osobi koja je  osobno bila u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom, a ne i ukućanima  osoba koje su bile u bliskom kontaktu s bolesnikom. U tom se slučaju  osobe koje žive u kućanstvu s osobom u samoizolaciji, ponašaju  „uobičajeno“, odnosno one nisu u samoizolaciji i na njih se mjere ne  primjenjuju. To znači da braća i sestre mogu slobodno ići u vrtić,  školu, a Vi roditelji na posao. Kao i osoba u samoizolaciji, ostali ukućani također trebaju provoditi  pojačanu osobnu higijenu i higijenu prostora te ograničiti svoja  kretanja i socijalne kontakte tako da njihove radne i druge neodgodive  obveze nisu narušene. Ako osoba (dijete) u samoizolaciji razvije znakove bolesti, javlja se  svom izabranom liječniku koji ga šalje na testiranje te u slučaju da  bude pozitivna, sve osobe koje žive s tom osobom podliježu  samoizolaciji. U slučaju da ne mogu dijete zbrinuti na drugi način, roditelji imaju  pravo na bolovanje za njegu djeteta. Ako Vam je potrebno bolovanje radi  ostanka kod kuće, javite se izabranom liječniku koji će vidjeti u  digitalnoj platformi za praćenje COVID-19 da je odrasla osoba/dijete  kojega je Vaše dijete bliski kontakt oboljelo. To je, uz ovaj dopis,  dovoljna informacija izabranom liječniku da Vam otvori bolovanje.  Međutim, ako je potrebno, liječnik za provjeru podataka može nazvati i  epidemiološku službu. Epidemiolozi određuju duljinu karantene/samoizolacije te ćete biti  informirani o danu povratka djeteta u vrtić, ukoliko u međuvremenu ne  razvije simptome bolesti. Ako se pojave simptomi bolesti u vijeme  samoizolacije, obavezno kontaktirajte izabranog liječnika.

Put prijenosa infekcije
Virus koji uzrokuje COVID-19 prenosi se sa zaražene osobe na njezine  kontakte izlučevinama dišnog sustava. Ulazno mjesto virusa u organizam  čovjeka su dišni sustav (udahnu se sitne kapljice koje napuste dišni  sustav bolesnika) i sluznica oka, usta ili nosa (sitne kapljice koje  sadrže virus slete na sluznice ili se prenesu rukama). Drugim riječima,  zarazna osoba može zaraziti druge osobe u svojoj okolini govorom,  kašljanjem, kihanjem i pjevanjem te posredno putem ruku ili predmeta  koji su kontaminirani kapljicama koje izlaze iz dišnog sustava prilikom  govora, kašljanja, kihanja i pjevanja.

Simptomi bolesti
Simptomi bolesti kreću se u rasponu od infekcije bez simptoma do  zatajenja pluća i drugih organa itd. Učestalost pojedinih stupnjeva  bolesti u populaciji ovisi o dobi zaraženih osoba, prisutnosti nekih  zdravstvenih stanja koja povećavaju rizik za razvoj teških oblika  bolesti, o količini virusa kojoj je bolesnik izložen i drugim za sada  nepoznatim čimbenicima. Kod osoba koje razviju simptome bolesti, najčešći su simptomi kašalj,  povišena tjelesna temperatura, umor/iznemoglost, glavobolja, grlobolja,  bolovi u mišićima i zglobovima, nedostatak zraka, gubitak osjeta mirisa  i/ili okusa.

Vrijeme inkubacije
Vrijeme inkubacije, tj. broj dana potrebnih da počne bolest nakon  zaražavanja je najčešće 4-6 dana, ali može biti i kraće ili dulje, u  rasponu od 2 do 14 dana.

Trajanje zaraznosti
Osoba koja oboli je zarazna za svoje kontakte 1-2 dana prije početka  bolesti i narednih deset dana. Kod teških oblika bolesti, koji  zahtijevaju bolničko liječenje, zaraznost može trajati dulje od 10 dana.  Osoba koja se zarazi, a ne razvije simptome bolesti je najvjerojatnije  zarazna za svoje kontakte desetak dana, ali je ovdje teško procijeniti  početak zaraznosti, pa se kao početak zaraznosti uobičajeno računa 1-2  dana prije uzimanja brisa u kojem je nađen virus.

Mjere sprječavanja bolesti
Glavne mjere u sprječavanju prijenosa infekcije proizlaze iz puteva  prijenosa. Fizička udaljenost smanjuje mogućnost izravnog slijetanja  kapljica dišnog sustava bolesnika na sluznice zdrave osobe. Maska  smanjuje izbacivanje kapljica dišnog sustava bolesnika u okolinu kad ju  bolesnik nosi, a u zdrave osobe maska smanjuje mogućnost udisanja  kapljica iz zraka. Učestalo pranje ruku, ili dezinfekcija ruku kad nije  moguće oprati ih, izbjegavanje diranja očiju, usta i nosa smanjuje  mogućnost prijenosa virusa na sluznice oka, usta i nosa putem  kontaminiranih ruku. Često i temeljito čišćenje površina i predmeta  kojima se bolesnik služi smanjuje mogućnost kontaminiranja ruku i unos  virusa u sluznicu zdravih osoba.

Bliski kontakt
U svrhu procjene okolnosti koje su dovele do zaražavanja bolesnika i  identificiranja osoba koje su bile izložene infekciji u kontaktu s  bolesnikom, bliski kontakt, tj. osoba za koju se smatra da je bila  izložena infekciji, definira se na slijedeći način…
Bliski kontakt je osoba koja je u vremenu do 2 dana prije početka bolesti kod bolesnika i tijekom bolesti bolesnika:
  • imala fizički kontakt (uključujući rukovanje, zagrljaj…) ili se bolesnik iskašljao/kihnuo prema osobi
  • bila s bolesnikom licem u lice na udaljenosti manjoj od dva metra (u  zatvorenom prostoru pod određenim okolnostima se i udaljenost veća od  dva metra može smatrati bliskim kontaktom) dulje od 15 minuta (ako je  kontakt licem u lice na vrlo maloj udaljenosti, i manje od 15 minuta  trajanja kontakta se može smatrati bliskim kontaktom)
  • njegovala bolesnika
  • putovala u istom prijevoznom sredstvu s bolesnikom (udaljenost od  bolesnika koja se definira bliskim kontaktom u prijevoznom sredstvu  ovisi o trajanju putovanja)
  • s bolesnikom dijeli zajedničko kućanstvo.
Ova definicija bliskog kontakta okvir je za postupanje, no svaka  situacija može se razlikovati te se definiranje bliskog kontakta u nekim  situacijama mora prepustiti individualnoj epidemiološkoj procjeni.  Stoga, ako ste nesigurni u smislu zadovoljavate li kriterije definicije  bliskog kontakta, možete dodatno kontaktirati nadležnog epidemiologa.

Izolacija
Radi sprječavanja širenja bolesti na bliske osobe, bolesnici se moraju  izolirati u trajanju od deset dana od pojave prvih simptoma, a kod osoba  koje nemaju simptome od dana testiranja. To podrazumijeva smanjiti sve  kontakte s drugim ljudima na minimum s ciljem da se spriječi širenje  infekcije na druge osobe. Bolesnik mora biti sam u sobi koja se redovito  provjetrava, a pri nužnim kontaktima (s onima koji skrbe o njegovu  zdravlju, eventualno ukućanima ako je izolacija u kući) obavezno nositi  masku. Fizički kontakt svakako treba izbjegavati. Bolesnik mora pojačano  voditi higijenu ruku i svoje okoline, tj. učestalo prati/dezinficirati  ruke, sve površine i predmete koji dođu u kontakt s izlučevinama dišnog  sustava temeljito čistiti/dezinficirati, prilikom kihanja, kašljanja i  brisanja nosa koristiti jednokratne maramice i odmah nakon upotrebe ih  baciti u smeće i oprati ruke i lice, koristiti vlastiti ručnik i druge  higijenske potrepštine, temeljito oprati za sobom WC, kadu, umivaonik,  kuhinjski stol, nakon korištenja. Ako je neizbježan boravak u istoj  prostoriji s ukućanima, trebaju bolesnik i ukućani koristiti masku i  držati fizičku udaljenost od njmanje dva metra, a prostorija treba biti  provjetravana. Bolesnik u izolaciji ne odlazi na posao. Ako zbog izolacije morate  otvoriti bolovanje (ne mogu dogovoriti s poslodavcem rad od kuće ili  slobodne dane, Vaše zdravstveno stanje ne omogućava nikakav rad), javite  se svom izabranom liječniku, koji će u digitalnoj platformi za praćenje  COVID-19 vidjeti da ste Vi upisani kao bolesnik, a također će i dobiti  nalaz Vašeg testiranja i na temelju tih informacija će Vam otvoriti  bolovanje.

Karantena
Karantena/samooizolacija je izolacija zdravih ljudi za koje se zna da su  bili izloženi infekciji i postoji povećana vjerojatnost da su se  zarazili. Provodi se s ciljem da izložena osoba, ako oboli i postane  zarazna za okolinu ima što manji broj kontakata u vrijeme kad još ne zna  da je zarazna. Naime, ako razvije simptome bolesti, bit će zarazna za  bliske osobe i dan-dva prije nego što je razvila simptome, tj. dok još  niti ne zna da će oboljelti. Isto tako zaražene osobe mogu biti zarazne  za okolinu, a da nikada ne razviju simptome. Zbog toga se bliski  kontakti oboljelih trebaju na jednak način izolirati od okoline kao i  bolesnici.
Povratak na sadržaj