Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar

Dječji vrtić Buba Mara

Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar
Idi na sadržaj

Radnici Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar

O nama
U Dječjem vrtiću Buba Mara Čabar zaposleno je 19 radnika.

10 odgajatelja, tri kuharice, tri spremačice, pedagoginja, voditelj računovodstva te ravnateljica.

Odgajatelj je:
1. osoba koja kontinuirano uči i želi pronalaziti i provjeravati različite modele bez pretenzije da unaprijed ima odgovor na sva pitanja, želi istražiti ono što ne zna,
2. osoba s izraženom potrebom napredovanja u osobnom i profesionalnom smislu,
3. dobar promatrač i slušatelj djece,
4. poznavatelj sredine u kojoj radi sa svim socijalnim, kulturnim i ekonomskim različitostima,
5. poznavatelj zakonitosti djetetova rasta i razvoja uz prihvaćanje individualnih različitosti i kvaliteta,
6. poznavatelj procesa učenja predškolskog djeteta – različitih načina i intenziteta,
7. sklon postavljanju pitanja o motivima djece – zaključak ostavlja otvoren, ne žuri, istražuje, uzima u obzir mišljenje drugih, otvoren za riskantne ideje, za postavljanje pitanja, za istraživanja,
8. sposoban preuzeti rizik i ne opterećivati se unaprijed postavljenim planom,
9. spreman za kompromis, omogućuje improvizacije i kreativno izražavanje,
10. fleksibilan – sredinu organizira prema konkretnim potrebama i kontekst doživljava nepredvidljivim.

Poslovi i zadaće pedagoga definiraju se na nekoliko razina: u odnosu na dijete, roditelje, odgajatelje, te društveno okruženje, što taj posao čini izuzetno složenim. Pored toga, pedagog obavlja i ostale poslove: bibliotečno-informacijske, poslove dokumentiranja odgojno- obrazovne djelatnosti i dr.

Što  radi PEDAGOG u vrtiću  u odnosu na DIJETE?
• Sudjeluje u upisu nove djece te formiranju odgojno- obrazovnih skupina
• Sudjeluje u otkrivanju i praćenju razvojnih potreba djeteta
• Sudjeluju u identifikaciji i planiranju/programiranju rada djece s posebnim potrebama
• Predlaže oblike i načine obogaćivanja odgojno- obrazovnog procesa u cilju podizanja kvalitete djetetova boravka u vrtiću
• Predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada koji će doprinijeti razvoju djece

Što  radi PEDAGOG u vrtiću u odnosu na ODGAJATELJE?
• Sudjeluje u planiranju i valorizaciji odgojno- obrazovnog rada
• Sudjeluje u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja
• Organizira stručne aktive (usavršavanje) unutar ustanove
• Radi s pripravnicima prilikom ostvarenja pripravničkog programa
• Podrška odgajateljima u istraživanju i unapređivanju vlastite odgojno- obrazovne prakse

Što radi PEDAGOG u vrtiću u odnosu na RODITELJE?
• Pruža stručnu pomoć u odnosu na pitanja vezana za odgoj djece
• Predlaže i sudjeluje u provedbi raznovrsnih oblika suradnje i komunikacije
• Potiče aktivno sudjelovanje roditelja u odgojno- obrazovnom procesu
• Informira i upućuje roditelje o odabiru najpogodnijeg programa za dijete (kraći i obogaćeni programi)

Što radi PEDAGOG u odnosu na DRUŠTVENU SREDINU?
• Redovito surađuje s društvenom sredinom u organizaciji i obogaćivanju rada ustanove
• Upoznaje i informira društvene čimbenike s obilježjima odgojno-obrazovnog rada

Što radi PEDAGOG u suradnji sa STRUČNIM TIMOM VRTIĆA ( psihologom i logopedom)?
• Sudjeluje u planiranju i valorizaciji svih sudionika odgojno- obrazovnog procesa
• Provodi akcijska pedagoška istraživanja s ciljem istraživanja i unapređivanja pedagoške prakse
• sudjeluje u stručnom usavršavanju odgajatelja

Što radi PEDAGOG u svakodnevnoj  praksi rada VRTIĆA?
svakodnevno obilazi odgojne grupe, prati aktivnosti  djece i odgajatelja
s odgajateljem prati ponašanje djece u grupi, te prema potrebi kontaktira psihologa
partner je  s odgajateljem u reorganizaciji prostora
razgovara, vodi stuučne rasprave odgajatelja  te savjetuje po potrebi o pojedinim  područjima svakodnevnog rada odgajatelja
predlaže stručnu literature, slikovnice, nove ideje vezane za odgojno-obrazovni rad s djecom
sudjeluje u pripremi roditeljskih sastanaka
sudjeluje u stručnom usavršavanju odgojitelja
sudjeluje s uvođenju odgojitelja pripravnika u odgojno-obrazovni proces.
Povratak na sadržaj