Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar

Dječji vrtić Buba Mara

Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar
Idi na sadržaj

Protokol postupanja u slučaju zaraze Covid-19 virusom

Covid-19
Protokol postupanja u slučaju zaraze s COVID-19 djece korisnika vrtića
Kod pojave simptoma koji upućuju na moguću zarazu COVID-19, ali i kod  pojave znakova drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim  socijalnim kontaktom dijete ne dolazi u ustanovu. Roditelj je obavezan  javiti se odgajatelju i ravnateljici te obavijestiti nadležnog pedijatra  koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji u suradnji s  epidemiologom.

Po povratku djeteta u vrtić, obavezno je priložiti liječničku ispričnicu.
Ukoliko odgajatelj uoči neke od simptoma COVID-19 (kašalj, otežano  disanje, povišena tjelesna temperatura, dijareja, povraćanje i sl.)  tijekom boravka u ustanovi, obavezan je odmah pozvati roditelja i o  istom obavijestiti ravnateljicu.

Ravnateljica odmah javlja nadležnom epidemiologu:
  • svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 (dvoje ili više djece sa  sumnjom iz iste odgojne skupine) kao što se to radi i u slučaju drugih  zaraznih bolesti koje se obavezno prijavljuju prema Listi zaraznih  bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku  Hrvatsku
  • svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 koju roditelj ima obavezu treba žurno javiti ravnateljici ustanove
  • kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na  zarazu COVID-19, odgojna skupina u pravilu nastavlja dalje s  odgojno-obrazovnim radom, dok se kod grupiranja djece sa znakovima  bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika epidemiologa.

Kada se kod djeteta utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa.
Razlog svakog izostanka djeteta obavezno treba javiti odgajatelju  skupine. U slučaju bolesti ili epidemiološke izolacije roditelj  obavezno, pri povratku djeteta u vrtić, treba donijeti zdravstvenu  ispričnicu nadležnog pedijatra.

Povratak na sadržaj