Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar

Dječji vrtić Buba Mara

Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar
Idi na sadržaj

Pristup informacijama

Dokumentacija
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo svake fizičke ili  pravne osobe na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu vrtića da  omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje  informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje  proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informaciji se ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje. Poslove službenika za  informiranje obavlja pedagog vrtića. Zahtjev se može uputiti osobno u sjedištu vrtića, na broj telefona 098 416 024, na e-mail info@dv-bubamara.hr ili poštom na adresu Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar. Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija koju posjeduje vrtić od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili  nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije  nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. U svrhu ponovne uporabe vrtić nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od vrtića može  zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati  informacije u svrhu ponovne uporabe.

Kontakti za pristup informacijama:
Mob: 098 416 024
Adresa: Dječji vrtić Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Službenik za informiranje: Mateo Resman.

Povratak na sadržaj