Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar

Dječji vrtić Buba Mara

Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar
Idi na sadržaj

EU projekt | Malim koracima do sretnog djetinjstva

Cloud arhiva
Završna konferencija projekta
Završna konferencija projekta “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – malim koracima do sretnog djetinjstva” održana je 25.2.2021.
admin 04.03.2021.
Natječaj u svrhu provedbe projekta
Natječaj u svrhu provedbe projekta Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za prijem radnika na radno mjesto odgajatelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica, kuhar/ica – na određeno nepuno radno vrijeme, SSS, 2 izvršitelja/ica.
Natječaj preuzmite .
admin 02.06.2020.
Rezultati natječaja za prijem radnika na radno mjesto - odgajateljice i kuharica
Rezultati Natječaja za prijem radnika na radno mjesto u svrhu provedbe projekta “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”.
Dana 3.12.2019. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme primaju se:
 • Karla Malnar,
 • Silvija Klepac,
 • Valentina Čop.
Dana 3.12.2019. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto kuhar/ica na određeno nepuno radno vrijeme primaju se:
 • Želinka Rendulić.
admin 03.12.2019.
Natječaj u svrhu provedbe projekta unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za prijem radnika na radno mjesto
Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar, objavljuje natječaj u svrhu provedbe projekta Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za prijem radnika na radno mjesto odgajatelj/ica– na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica kuhar/ica– na određeno nepuno radno vrijeme,, SSS, 1 izvršitelja/ica. Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članak 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.
Uz prijavu treba priložiti:
 • životopis;
 • presliku dokaza o stručnoj spremi;
 • elektronički zapis od HZMO
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; ne starija od 6 mjeseci
 • presliku domovnice
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom najkasnije do 25.11.2019. do 12,00 sati na adresu Dječji vrtić Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar 51306 u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za natječaj, projekt. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića. Dječji vrtić zadržava pravo poništenja natječaja.
admin 15.11.2019.
Rezultati natječaja za prijem radnika na radno mjesto - kuharice
Rezultati Natječaja za prijem radnika na radno mjesto u svrhu provedbe projekta “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”. Dana 14.11.2019. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto kuhar/ica na određeno nepuno radno vrijeme primaju se:
 • Blaženka Žagar Tomljanović
Dana 14.11.2019. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto kuhar/ica na određeno nepuno radno vrijeme primaju se:
 • Antonija Turk
admin 14.11.2019
Natječaj za radno mjesto spremač/ica - na određeno nepuno radno vrijeme, OŠ, 1 izvršitelj/ica
Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar, objavljuje natječaj u svrhu provedbe projekta Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za prijem radnika na radno mjesto spremač/ica– na određeno nepuno radno vrijeme, OŠ, 1 izvršitelj/ica. Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članak 24. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću
Uz prijavu treba priložiti:
 • životopis;
 • presliku dokaza o stručnoj spremi;
 • elektronički zapis od HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; ne starija od 6 mjeseci
 • presliku domovnice
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom najkasnije do 7.11.2019. do 12,00 sati na adresu Dječji vrtić Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar 51306 u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za natječaj, projekt Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića. Dječji vrtić zadržava pravo poništenja natječaja.
PDF verziju preuzmite.
admin 30.10.2019.
Natječaj za radno mjesto kuhar/ica - oderđeno nepuno radno vrijeme, SSS, 1 izvršitelj/ica
Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar, objavljuje natječaj u svrhu provedbe projekta Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za prijem radnika na radno mjesto kuhar/ica – na određeno nepuno radno vrijeme, SSS, 1 izvršitelj/ica. Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članak 24. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.
Uz prijavu treba priložiti:
 • životopis;
 • presliku dokaza o stručnoj spremi;
 • elektronički zapis od HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; ne starija od 6 mjeseci
 • presliku domovnice
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom najkasnije do 7.11.2019. do 12,00 sati na adresu Dječji vrtić Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar 51306 u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za natječaj, projekt. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića. Dječji vrtić zadržava pravo poništenja natječaja.
PDF verziju preuzmite .
admin 30.10.2019.
Rezultati natječja za prijem radnika na radno mjesto - spremačica
Rezultati Natječaja za prijem radnika na radno mjesto u svrhu provedbe projekta “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”. Dana 28.10.2019. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto spremač/ica na određeno nepuno radno vrijeme zbog nepotpune dokumentacije jedine pristigle prijave natječaj se ponavlja.
admin 28.10.2019.
Natječaj za radno mjesto- SPRMAČ/ICA- za određeno nepuno radno vrijeme,, OŠ, 1 izvršitelj/ica, projekt
Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar, objavljuje natječaj u svrhu provedbe projekta Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za prijem radnika na radno mjesto spremač/ica – na određeno nepuno radno vrijeme,, OŠ, 1 izvršitelj/ica, projekt. Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članak 24. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.
Uz prijavu treba priložiti:
 • životopis;
 • presliku dokaza o stručnoj spremi;
 • elektronički zapis od HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; ne starija od 6 mjeseci
 • presliku domovnice
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https:
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom najkasnije do 23.10.2019. do 12,00 sati na adresu Dječji vrtić Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar 51306 u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za natječaj, projekt. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.
PDF verziju preuzmite .
admin 15.10.2019.
Rezultati natječaj za prijem radnika na radno mjesto - kuharica
Rezultati Natječaja za prijem radnika na radno mjesto u svrhu provedbe projekta “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”.
Dana 26.9.2019. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto kuhar/ica na određeno nepuno radno vrijeme prima se:
 • Marinka Čop Ule.
26.09.2019.
Natječaj za prijem radnika
Natječaj svrhu provedbe projekta “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” za prijem radnika na radno mjesto preuzmite.
admin 02.09.2019.
Rezultati natječaja za prijem radnika na radno mjesto
Rezultati Natječaja za prijem radnika na radno mjesto u svrhu provedbe projekta “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”. Dana 11.7.2019. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme primaju se:
 • Karla Malnar,
 • Silvija Klepac,
 • Valentina Čop.
Dana 11.7.2019. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto kuhar/ica na određeno nepuno radno vrijeme primaju se:
 • Želinka Rendulić,
 • Đurđa Klepac.
Dana 11.7.2019. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto spremač/ica na određeno nepuno radno vrijeme primaju se:
 • Martina Čendak,
 • Vida Naglić -Poje.
admin 11.07.2019.
Natječaj za prijem radnika
Natječaj za prijem radnika na radno mjesto preuzmite .
Natječaj za prijem radnika na radno mjesto u svrhu provedbe projekta  “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i  obrazovanja” preuzmite .
admin 04.07.2019.
Rezultati natječaja za prijem radnika na radno mjesto
Rezultati Natječaja za prijem radnika na radno mjesto u svrhu provedbe  projekta “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog  odgoja i obrazovanja”
Dana 18.3.2019. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto  spremačica na određeno nepuno radno vrijeme primaju se Desanka Turk i  Marina Žagar
admin 18.03.2019.
Natječaj za radno mjesto spremač/ice
Natječaj u svrhu provedbe projekta Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za prijem radnika na radno mjesto Spremač/ice preuzmite .
admin 07.03.2019.
Rezultati Natječaja za prijem radnika na radno mjesto u svrhu provedbe projekta “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”.
Rezultati Natječaja za prijem radnika na radno mjesto u svrhu provedbe  projekta “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog  odgoja i obrazovanja”. Dana 6.3.2019. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme primaju se:
 • Karla Malnar,
 • Silvija Klepac,
 • Nikolina Janeš.
Dana 6.3.2019. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto kuhar/ica na određeno nepuno radno vrijeme primaju se:
 • Želinka Rendulić,
 • Đurđa Klepac.
admin 06.02.2019.
Natječaj
Natječaj za radnike projekt 2019.
admin 27.02.2019.
Poziv na konferenciju
Poštovani, pozivamo sve zainteresirane na uvodnu konferenciju projekta „UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA, koja će se održati 28. studenog 2018. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati u gradskoj vijećnici u Čabru, Narodnog oslobođenja 2.
admin 19.11.2018.
Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom: „Malim koracima do sretnog djetinjstva“
Prijavom na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga  „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i  obrazovanja“, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku, Operativni porogram „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –  2020.“donijelo je odluku o financiranju projekta Dječjeg vrtića Buba  Mara Čabar. Naime, 4. rujna 2018. godine u Splitu, ravnateljica Dječjeg vrtića  Laura Turk Resman potpisala je s ministricom demografije, obitelji,  mladih i socijalne politike, Nadom Murganić te ravnateljem Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje Antom Lončarem, Ugovor o dodjeli bespovratnih  sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom: „Malim koracima do  sretnog djetinjstva“. 2.884.677,80 kuna bespovratnih sredstava dodijeljeno je za provedbu  projekta u trajanju od 30 mjeseci. Svrha projekta je usklađivanje  poslovnih i obiteljskih obveza roditelja, na način da se osigura  pružanje usluge poslijepodnevnog rada s djecom predškolske dobi u  Dječjem vrtiću Buba Mara Čabar kao jednog od preduvjeta ostanka mladih  obitelji u gradu Čabru, partneru projekta. Za potrebe projekta zapošljava se 3 radnika na poslovima njege,  odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci  te 6 radnika na pomoćnim poslovima prehrane i održavanja čistoće. Natječaj za prijem radnika na određeno radno vrijeme objavljen je 7.rujna 2018.godine.

Obavijest o rezultatima natječaja
Dana 17. rujna 2018. godine, temeljem provedenog javnog Natječaja za  prijem radnika na određeno radno vrijeme na poslovima njege, odgoja i  obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi i radnika na  pomoćnim poslovima prehrane i održavanja čistoće, Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Buba Mara Čabar donijelo je odluka o zapošljavanju devet (9)  kandidatkinja s kojima će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme.
Ugovorom će se definirati sva prava i obveze koje proizlaze iz radnog odnosa.
admin 15.11.2018
Povratak na sadržaj