Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar

Dječji vrtić Buba Mara

Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar
Idi na sadržaj

Login za roditelje Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar

Za roditelje
UPISI U VRTIĆ 2024/2025.
Dana 10. lipnja 2024.godine objavljujemo upise u Dječji vrtić Buba Mara Čabar za pedagošku godinu 2024./2025., temeljem Odluke o upisu djece od 20. svibnja 2024. godine. Upisi traju do 20. lipnja 2024. godine. Obavještavamo Vas da je upisna dokumentacija objavljena na web stranici Vrtića i Osnivača, te istu  možete preuzeti i pristupiti upisu. Molimo Vas obratite pozornost na dokumentaciju koju je potrebno dostaviti za novo upisanu djecu i dosadašnje korisnike usluga. Prijave zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko je potrebno da  se popune postojeći kapaciteti Ustanove, sukladno Državnom pedagoškom  standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

Prijave se podnose poštom na adresu Dječji vrtić Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar ili preko login sustava Eupisi
Rezultati upisa djece 2024./2025.

Registracija korisnika za Eupise
Tip
Tip
Tip
Tip
Tip
Ulaz za korisnike Eupisa
Ugovori
  • (o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga predškolskog odgoja, naobrazbe  i skrbi potpisuju korisnici koji prvi puta upisuju dijete u vrtić).
  • (Ovim  Aneksom ugovora mijenja se i nadopunjuje Ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi i to u dijelu koji se odnosi na Programe odgoja i naobrazbe s obzirom na trajanje koji mogu biti cjelodnevni  i poludnevni program sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe i naputku Agencije za odgoj i obrazovanje).
Dokumentacija za ispis djeteta;
Povratak na sadržaj